لغو رزرو

لغو سالن رزرو شده

فعلا امکان لغو کردن سالن رزرو شده وجود ندارد.