آموزش رزرو

فرایند رزرو تایم ها در ورزشی رزرو

برای رزرو کردن سالن باید مراحل زیر را طی کنید:

  • انتخاب سالن مورد نظر
  • مشاهده جدول زمانبندی مجموعه مدنظر با کلیک بر روی دکمه «مشاهده سانس»
  • انتخاب زمان خالی مدنظر از جدول زمانبندی هفتگی
  • اتصال به درگاه بانکی و پرداخت هزینه اجاره سانس یا سانس های انتخاب شده
  • دریافت کد رهگیری پس از پرداخت