قوانین ورزشی رزرو

قوانین ورزشی رزرو

  • پس از تکمیل عمل پرداخت حتما کد رهگیری را با خود به همراه داشته باشید
  • درصورت تداخل یا مشکل از سوی مجموعه ورزشی، مبلغ واریز شده جهت رزرو، به صورت کامل به کاربر بازگشت داده خواهد شد
  • قبل از تکمیل رزرو به تمام نکات (زمان و تاریخ) توجه فرمایید